Support
http://www.aspirationlaw.tv/
66892457012,0899514205
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
Subject Photo for communicate
Writer birdmydog@gmail.com
Email birdmydog@gmail.com
วันที่ 23.11.2012
File NEW_GP_Bike2008_007 ~.jpg NEW_GP_Bike2008_007 ~.jpg
NEW_GP_Bike2008_007 ~.jpg NEW_GP_Bike2008_007 ~.jpg

 ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมคลองถ้าจะดี มีตลาดน้ำแบบอัมพวา มีทางจักรยานให้ได้สัญจรไปมาและออกกำลังกาย ริมคลองถนนและเสันทางที่เกี่ยวข้องหากได้ปรับภูมิทัศน์ฟื้นฟู จะทำรายได้ใหคนท้องถิ่นมาก พวกที่ขายของพื้นบ้าน น่าจะได้กลับมาขายในท้องถิ่นของตัวเองเสียที บางเจ้า อู่ข้างเทศบาลแท้ๆ ยังต้องไปเร่ขายถึงพัทยาโน่น เพื่อลดต้นทุนแก่ชาวบ้าน เราร่วมมือกันในท้องถิ่น หานักท่องเที่ยวหรือคนที่อาศัยในบ้านจัดสรรราคาแพงในพื้นที่ หากท้องถิ่นเก็ยภาษีที่ดินในพื้นที่มาบำรุงท้องถิ่นตรงๆไม่ได้ต้องรณรงค์ให้คนในหมู่บ้านจัดสรรราคาแพงออกมาจ่ายเงินให้คนค้าขายในพื้นที่ให้ได้ เร่งรณรงค์โดยด่วน เนื่องจากถนนคลองถนนใกล้เสร็จ รถไฟฟ้าใกล้เสร็จ การบริหารจัดการขนส่งมวลชนสาธารณะในระดับนี้ ต้องเป็นแบบพิเศษจริงๆ เหมือนพัทยานั่นแหละ เพราะจะมีคนอพยพไปมามากมายมหาศาล ตามเสันทางหลักทั้งหลาย อยากอยู่ไปกับความเจริญพร้อมๆกัน ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนผู้บริหารจัดการไปเรื่อยๆอ้างว่าเติบโตในศักยภาพไม่ทัน ที่ปรึกษานักบริหารจัดการรับจ้างหรือคู่แข่งที่แข่งเลือกกันเข้ามา เข้ามาช่วยกันก็ดี พวกที่บริหารอยู่ตำบลหมู่บ้านข้างเคียงด้วย เมืองไทยของเรามีศักยภาพเรื่องผู้นำและชุมชนเข้มแข็งนี่แหละ ประเทศอื่นตามไม่ทันหรอก

 
กลับ
Previous
Next