Support
http://www.aspirationlaw.tv/
66892457012,0899514205
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รู้จักท้องถิ่น,พวกเราลูกหลานเชื้อชาติไทยมาล้อมค่ายกันณ เสาธงหิน แห่งนี้ ให้มันเจริญ สมกับที่มี รางรถสูงค้ำฟ้า ให้เร่งกรีฑาทัพแลไพร่พลลงค้าขายโดยพลัน

birdmydog@gmail.com | 25-11-2555 | เปิดดู 692 | ความคิดเห็น 0

 

ในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพระองค์ได้เสด็จกรีฑาทัพเพื่อที่จะทำการกู้ชาติไทยจากพม่าข้าศึก ได้เสด็จนำทัพผ่านวัดสักเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นต้นสักจำนวนมากเป็นที่ร่มรื่นจึงรับสั่งให้หยุดทัพพักพลรบ ณ.ที่วัดสักแห่งนี้ เพื่อพักเอาแรงและรวบรวมกำลังพลจากที่ต่างๆเพื่อออกรบ ไม่ว่าจะเป็นทัพของผู้ใด ย่อมมีธงชัยประจำทัพ หรือธงประจำตัวของแม่ทัพคนนั้น ๆ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้มีรับสั่งให้ปักธงประจำทัพของพระองค์ลงบนกองทราย ณ.ตำบลนั้น โดยให้หัวหมู่ทหารนำพลพรรคไปหาเอาหินก้อนใหญ่ๆ มากองทัพเสาธงและล้อมรอบธงไว้มิให้ธงล้ม เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทัพและเป็นสัญลักษณ์จุดนัดหมายของทหาร แม่ทัพนายกองและไพร่พลทั้งหลายจึงพากันเรียกขานจุดนัดหมายนี้ว่า"เสาธงหิน"และในปีพ.ศ. 2464 ซึ่งเป็นปีที่กิ่งอำเภอบางแม่นางได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบางใหญ่ กำนันคนแรกชื่อ ขุนละออ นิราศพาน และตั้งเป็นชื่อตำบลเสาธงหินในที่สุด

ตราสัญลักษณ์

ความหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลเสาธงหิน

logo 

ธงชาติ มาจากชื่อตำบลเสาธงหิน หมายถึง มีความมั่นคง กลมเกลียว สามัคคี กำไลทองลายกนก ล้อมด้วยดอกบัว 8 ดอก หมายถึง ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน อาศัยอยู่อย่างมีความสุขทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองรอบนอกล้อมด้วยชื่อเทศบาลตำบลเสาธงหิน

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้งอาณาเขต เนื้อที่

เทศบาลตำบลเสาธงหินตั้งอยู่เลขที่ 79/3 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บริเวณศูนย์ราชการบางใหญ่ซิตี้ ริมถนกาญจนาภิเษก ห่างจากที่ทำการปกครองอำเภอบางใหญ่ ประมาณ 200 เมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 11 กิโลเมตรในสภาพปัจจุบัน เนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ตำบลเสาธงหินซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางใหญ่ อยู่ติดกับถนนรัตนาธิเบศร์และถนกาญจนาภิเษก จึงเป็นศูนย์กลางของการขยายตัวชุมชนเมืองจากกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรร หรืออาคารชุด

พื้นที่ 

ตำบลเสาธงหิน มีพื้นที่ 9.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,937 ไร่ 2 งาน 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อเขตตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง

ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ทิศใต้ ติดต่อเขตตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อเขตตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลเสาธงหิน ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม

พื้นที่และการใช้ประโยชน์

เอกสารถือครองที่ดินของตำบลเสาธงหิน เป็นโฉนดทั้งหมด สภาพพื้นที่ตามลักษณะภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองมาก โดยทั่วไปพื้นที่ส่วนที่ห่างจากคลองจะเป็นสวนและไร่นา จึงมีการทำเกษตรกรรม ประกอบกับตำบลเสาธงหินซึ่งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบางใหญ่ และใกล้กับกรุงเทพมหานคร จึงเป็นศูนย์กลางการขยายตัวชุมชนเมืองจากกรุงเทพมหานครสภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด

 

ข้อมูลหมู่บ้าน

ลักษณะการปกครอง 

เทศบาลตำบลเสาธงหินได้แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่

จำนวนประชากร (คน)

จำนวนครัว

 

 

ไร่

งาน

ตร.ว

ตร.ก

ชาย

หญิง

รวม

เรือน

1

บ้านคลองอ้อม

187

2

-

0.3

518

635

1,153

682

2

บ้านคลองบางใหญ่

250

-

-

0.4

150

163

313

96

3

บ้านคลองเสาธงหิน

625

-

-

1.0

311

357

668

397

4

บ้านคลองบางกระบือ

625

-

-

1.0

623

706

1,326

608

5

บ้านคลองขื่นลัด

1,375

-

-

2.2

3,077

3,834

6,911

5,818

6

บ้านคลองพุทธา

1,125

-

-

1.8

4,625

5,468

10,093

8,009

7

บ้านคลองบางเดื่อ

375

-

-

0.6

1,557

1,784

3,341

1,526

8

บ้านลาดตะเข้

1,375

-

-

2.2

2,995

3,541

6,536

3,470

 

รวมทั้งสิ้น

5,937

2

-

9.5

13,856

16,488

30,344

20,606

  • จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 4,5,6,7,8
  • จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาล บางส่วนอยู่ในเขตตำบลบางม่วง 3 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3

ประชากรในตำบล

จำนวนประชากรทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล 30,344 คน

  • เพศชาย 13,856 คน
  • เพศหญิง 16,215 คน

อัตราความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ 3,194.10 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ ในตำบล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเทศบาล


ดู เทศบาลตำบลเสาธงหิน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามปี(2555-2557)

 

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

 

http://saothonghin.go.th/2012/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=17

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามปี(2554-2556)

https://www.facebook.com/saothonghin.go.th/info

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความ อื่นๆ ...

ความคิดเห็น

วันที่: 18-06-2019

พิมพ์อักขระที่คุณเห็นในภาพด้านล่าง
ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่็ได้
แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0