Support
http://www.aspirationlaw.tv/
66892457012,0899514205
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Code,IP ,TK/TCEs ...relations..Traditional Knowledge, Genetic Resources and Cultural Expressions...Mixed or Merge?/

วันที่: 06-02-2013view 770reply 0

sawatdhana@gmail.com

 aspirationlawdottv.ran4u.com/

Code
Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : Twenty-Third Session
เนื่องจากโลกนี้มันกลม และบางทีก็กลอกกลิ้งเหมือนน้ำวิ่งบนใบบอน ในเรื่องที่ประสงค์ไว้ในใจลึกๆบอกไม่ได้ เอาแต่ส่งสัณญาณ ปล่อยให้ใครๆเขาถอดรหัสกันตรงใจคนส่งบ้างไม่ตรงบ้าง แต่ก็ใกล้เคียง พอไปประติดประต่อสร้างสรรรังสรรเป็นการงานโครงการเพื่อช่วยเหลือความอยู่รอดของตนเอง บางคนมีมากแล้วพอแล้ว ก็ทำไปเพื่อประโยชน์ของสังคมชาวโลกนี้เสียบ้าง เพราะมีใครมาเถียงว่าอย่ามาเอาทรัพยากรอันแน่นขนัดจากหัวสมองของอารยะชนในระดับศาสดาไปจนชนชั้นปราชย์ชาวบ้านไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอย่างเดียวก็ไม่ได้  บ้างเป็นบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ มีพืชผักสัตว์อันใด สารอินทรีย์ใดในโลกนี้ ที่จะวิจัยพัฒนาเพื่อขจัดโรคภัยของชาวโลกได้ เขาต้องทำขึ้น แต่ค่าของราคานั้น หากไม่เอาคนอีกเก้าสิบเปอรเซ็นของโลกที่รายได้น้อยมาเป็นหุ้นส่วนแบ่งกำไรปันผลจากการค้าที่มาจากการพัฒนาความคิด อันมาจากการพัฒนาทางอินทรียชีวะ บ้างไปเลิศล้ำขนาดพันธุวิศวกรรมศาสตรไปกระนั้น ล่อกันเข้าไปถึงดีเอ็นเอ ยีน โมเลกุลที่มีความแปลกแยก นานา สารพัด เป็นความหลากหลายทางชีวภาพอันมหัศจรรย์พันลึก และสิ่งเหล่านี้จับต้องได้ และแปลงสภาพมาเป็นสินค้าก็ได้ด้วย  และมีอยู่มากมายที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินของโลกนี้สืบต่อทอดกันมาแต่ยุคเต่าล้านปีและไดโนเสาร ปรากฏเป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินและทรัพยากรของโลก  และเอามาหากินเป็นเงินได้จนหมดสิ้น เช่นเต่าล้านปีและไดโนเสารแช่อิ่ม ในโหลดอง หรือกระดูกไดโนเสารเพื่อการดนตรีโดยเฉพาะเหมือนมนุษยหินฟลินโตน หากว่าพวกมันยังอยู่ และเมื่อมีมนุษยเกิดขึ้นบนโลก เราก็อพยพไปเรื่อยๆ ทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้นั่นประไร เริ่มมีพืชผักสัตวเลี้ยงเป็นของตัวเอง มีการพัฒนาศิลปะวิทยาศาสตรเป็นของตัวเองด้วย เช่นการวาดรูปบนกำแพงถ้ำแก้เหงาอย่างที่ผาแต้มบ้านเรา หรือคิดวิธีการจุดไฟและทำอาวุธล่าสัตว ป้องกันตน กระทั้งพัฒนาเป็นตลาดขายอาวุธสงครามกันเกร่อ มีการโฆษณาอาวุธมหาประลัย ผ่านหนังที่ทุ่มทุนสร้างให้เกิดภาพความวิบัติต้นทุนมูลค่ามหาศาลของบางประเทศจนเกิดปัญหาข้างเคียงตามมากับลูกเล็กเด็กแดงเหมือนอาการแพ้ยาที่ต่อเนื่องรักษาไม่หาย  และกฏหมายภาครัฐ กลไกในทางเศรษฐกิจในบางภูมิภาคของโลกก็มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเปิดโอกาสให้ เป็นปัญหาของความแตกต่างช่องว่างทางสังคมในเรื่องรายได้ ตราบที่กลไกของภาครัฐไม่ไปจำกัดดูแลให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เราจะกำจัดปัญหาความยากจนไม่ได้ หากเราต้องการกำจัดระบบทุนนิยม ต้องบังคับเงินปันผลให้กับกลุ่มหุุ้นส่วนพิเศษของโลกนี้ คือกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนนั่นเอง เนื่องคนนั้นมาอยู่ในพื้นที่ทีหลังพวกทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย ซึ่งธรรมชาติไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง จะบอกว่าภูเขาเกาะแก่งแหล่งน้ำเป็นทรัพย์ของผู้ใดก็ไม่ได้ นอกจากใจคิดแบบเสรีนิยมว่า เงินซื้อได้ ของในโลกนี้ที่เป็นอยู่ในทางภูมิศาสตร์ไม่ได้เป็นของใคร มันเป็นของฟรีของสาธารณะ คนต่างหากมาอยูทีหลัง แล้วจะมาหวงมาห้ามทำไมกันนี่ มิน่าบางประเทศบอกว่าโลกนี้มันไม่พัฒนาเลยเว้ยเฮ้ย มันหมดยุคไปแล้วไอ้ที่ว่าประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศด้อยพัฒนา คนต่างหากเล่าที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันตนสิทธิหน้าที่ของตน รักษาสมบัติของตน และระมัดระวังแทนพระเจ้าของโลกนี้ที่ดีดโลกนี้ออกมาจากดาวฤกษ์ดวงไหนหนอแสนแสนล้านปีมาแล้ว จนมีทรัพยากรอันมีค่ามากมายของแผ่นดินผืนน้ำทั่วโลกนี้ อย่าได้คิดเลยทีเดียวว่าสมบัติของโลกเป็นของใครของประเทศใดแต่มันเป็นสมบัติของโลกนี้ ที่เป็นหน้าที่ของทุกคน ต้องควักกระเป๋าแชรกันจ่ายเพื่ออนุรักษ์รักษาไว้
เช่นรัฐบาลเก็บภาษีมาจ่ายช่วยบำรุง อุทยานที่มีสัตว์มีป่าไว้ และภาคเอกชนก็ร่วมกันลงขันช่วยภาครัฐด้วยการตั้งกองทุนบ้าง บริจาคกันเข้าไป ทำทรัสตีบ้าง เพื่อจะได้มีสตังคมาบำรุงรักษาศิลปะกรรมและธรรมชาติไว้ เก็นค่าผ่านประตูค่าสมาชิก มีชมรม มีการทำสินค้าขายเอาสตังคมาคอยทะนุบำรุงทรัพยของชาติและของโลกเหล่านี้ ให้เกิดสมดุลในสิ่งแวดล้อม อากาศก็จะไม่แปรปรวนบ้าบอนักหนา จะให้ภาครัฐออกกฏหมายมาบังคับขืนใจนายทุนผู้มีอันจะกินให้จ่ายมาใหรัฐไปบำรุงธรรมชาติวัฒนธรรมกันให้ยุบย๊ับใช่ไหม  บางประเทศทีว่าพัฒนาตอนนี้เก็บภาษีใกล้แปดสิบเปอรเซนแล้วกับผู้มีรายได้มหาศาล และภาษีจากการเก็งกำไรในตลาดหลักทรัพยด้วย ทำให้ผู้คนประเภทนี้หนีหลบลี้มาฝังตัวแถบที่เขาเรียกว่าประเทศพัฒนาน้อยกว่า เสียภาษีบ้างไม่เสียบ้าง พวกภาครัฐที่มีปัญหาคอรัปชั้นเก่งนี่ชอบจริงๆ  เอาเงินมาฝังใส่ไหไว้ดีกว่า และเก็งกำไรตลาดหุ้นวันต่อวันวินาทีต่อวินาที ไม่เคยมีหุ้นหรือปันผลใหชุมชนท้องถิ่นที่รักษาสมบัติของโลกในพื้นที่ ให้เขาได้ทะนุบำรุงทรัยากร ธรรมชาติ ของเก่าโบราณไว้ให้เราชื่นชม  และจำต้องผลิตภูมิปัญญาทำเป็นสินค้าท้องถิ่นประทังชีวิต จะให้ทูนหัวยอมให้มาเอาไปทำการค้าเชิงพานิชยเชิงอุตสาหกรรมจนหมดสิ้นก็ไม่ได้ เพราะพวกนี้เอาตังคจ่ายให้พวกนักวิจัยนักเคมีที่หัวใสทำเงินทำนวัตกรรมสินค้าเทคโนโลยีตัวใหม่ป้อนตลาดของโลก และ พืชผักแร่ธาติก้อนหินก้อนกรวดที่เอามาถลุงมาตำมาสูบจากแหล่งทรัพยากรและพลังงานของโลกที่สืบทอดมาล้านล้านปี ให้มันลงขวดลงกระปุกลงไปในการโปรโมทภาพเสียงกลิ่นรสยีนโครโมโซมที่หลากหลายผ่านคลื่นเสียงคลื่นแสงความสั่นสะเทือนแลอิเตอรเนทบราวเซอรช่องทางคอนเนคทุกชนิด เชื่อมต่อไปในระบบข้อมูลออนไลนเพื่อให้ได้ข้อมูลของโลกใหมากที่สุดในการเข้าถึงแหล่งทรัยากรของโลก และนำมาเป็นช่องทางในการตลาดให้คนจ่ายเงินซื้อ เอาเงินเข้ากระเ๋าสเตคโฮลเดอรและหุ้นส่วนทั้งหลาย ที่ไม่ใช่ชุมชนท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะคนเข้ามาอยู่อาศัยในท้องถิ่นทีหลัง ทรัพยและวัตถุโบราณพวกนี้มันเป็นของโลก มาตั้งห้าร้อยล้านล้านปีแล้ว จะมาเยื้อยุด ทำไม ขวางโลกแท้ สิทธิชุมชนต้องมีข้อจำกัดข้อยกเว้น เพื่อสังคมของโลกอย่างนั้น เรื่องแบ่งปันบอกมาชอบ แต่ให้ปันผลกำไรตอบแทนแหล่งข้อมูลแหล่งทรัพยากรที่ฉันได้นำมาทำใส่กระป๋องการค้าของฉันนั้นอย่าได้หวัง   อย่ามาขึ้นทะเบียน จดสิทธ อยากรู้แหล่งที่มาของสินค้าในกระปุกกระป๋องของข้อย  รังสรรมันเข้าไป เพราะมันต้องมีการสร้างสรรเพื่อการค้า พอกันเสียที รังสรรเพื่อศิลปะเพื่สิ่งประดิษฐคิดค้นเพื่อรักษาชีวิตของชาวโลก  ที่ฉ้นว่ามันเป็นของฟรีของโลก บ้าแท้ ใครคิดมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันเนี่ย

มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกกฏระเบียบเพื่อให้ชุมชนรู้ว่าเราจะป้องกันตนเองอย่างไรในการมีสัณญานของการละเมิดสิทธิ  หรือเราต้องมีการสกัดการเข้าถึงเพื่อการค้าการพานิชยอย่างเดียวทำอย่างไร ทรีททีหรือสนธิสัญญาใดไม่อาจจะมาบังคับคนของโลกได้ โลกทำไมไม่พัฒนาความคิดของคนเสียทีนะ เห็นไหมว่าเศรษฐกิจของบางประเทศวินาสสันตะโรไปหมดแล้ว รีบย้ายสำมะโนครัวมาอยู่ประเทศที่น่าจะไม่เอาเงินมากประหยัดจ่ายสินบนได้ดีกว่าจ่ายภาษีเยอะในประเทศพัฒนาแล้วดีกว่า 
'เอวัง
ภาษานักจิตวิทยาเขาว่า กลไกการป้องกันตัวแบบปกป้องตนเองself mechanism มีมากมายหลากหลาย แต่กลไกการป้องกันตัวของชุมชนท้องถิ่นที่สร้างสรรจะเป็นฉันใด ภาครัฐจะเข้าไปช่วยออกกฏบัตรปกป้องทรัพยากรของโลกนี้ที่บังเอิญชุมชนนั้นเข้าไปอาศัยอยู่ห้าร้อยโกฏปีไม่ให้เข้าตลาดทุนไปจนหมดสิ้นได้อย่างไร ภาคเอกชนจะร่วมมือร่วมใจช่วยชาวบ้านบริจาคทรัพยตั้งกองทุนทำทรัสตีปกป้องทรัพยสมบัติประเพณีสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้หลุดไปเป็นสินค้าแบรนเนมไปจนหมดสิ้นได้อย่างไร ต้องร่วมมือกัน กลไกที่เป็นรูปธธรมในประเทศท้องถิ่นของตนน่าจะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการปกป้องท้องถิ่นได้ในแบบการป้องกันตนอย่างสร้างสรร จะไปรอให้นักวิชาการของโลกมัดมือชกให้มีการออกกฏมาปกป้องทรัยพของโลกที่อยู่ในมือท้องถิ่น ให้เป็นระเบียบเดียวทั่วโลกเห็นจะยาก
World is not yours and global spin  is not my right to stop it...rotate around for right of community or right of public knowledge?...which one is for individual and any are for private ..some for sold out into better qualify goods or bio diversity for treat disease or motivate creative thinking into industrial engine regime...if everything that are resources  must be under limit and exception...how to progress technology that keep all information s of this world only for public market capital or for social community to relief poverty and make flat the gap of society too???if we have no rules ...it must still be happen unappropriated access and defense???forever... Eternally...

Sugar day and Himalaya mandate...???and appreciated in nice welcome from Thai embassy in India...

โควท

ความคิดเห็น

วันที่: 18-06-2019

แสดงความคิดเห็น
All Replys: 0   Pages: 1/0